ثبت سفارش

You are here:

ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اولین قدم انجام پروسه واردات، پس از اخذ مجوز اولیه از اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی می باشد.

یک شرکت وارد کننده موظف است اطلاعات خرید خود از شرکت خارجی را در سامانه جامع تجارت در قالب یک ثبت سفارش تعریف نماید و مجوز های ارگان ها و سازمان های مجوز دهنده مربوط به محصول خود را جهت انجام پروسه واردات اخذ نماید.

لازم به ذکر است لازمه انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت دارا بودن کارت بازرگانی می باشد و بدون کارت بازرگانی امکان ثبت سفارش وجود ندارد. شرکت های وارد کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی پس از انجام ثبت سفارش موظف هستند که برای بار اظهار شده در ثبت سفارش مجوز اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی را اخذ نمایند. موافقت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در رابطه با تعداد و مبلغ مورد نظر جهت واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی اجباری می باشد و بدون موافقت این اداره، شرکت وارد کننده امکان انجام واردات را ندارد.

پس از اخذ مجوز اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و اخذ مجوز سازمان دیگر (در صورتی که محصول مربوطه تحت نظارت سازمان دیگری نیز باشد) شرکت اجازه به جریان انداختن پرونده بانکی خود جهت تخصیص ارز و انجام حواله را دارد.

لازم به ذکر است برای جلوگیری از اتلاف وقت، داشتن تجربه کافی در زمینه انجام پروسه مربوط به واردات، بسیار حائز اهمیت است و وجود مشاور توانمند در زمینه امور واردات و امور گمرکی، نقطه قوت شرکت های وارداتی محسوب می شود.

مشاوران ما آماده ارائه خدمات به سازمان شما هستند.