اخذ کد IRC واردات

You are here:

یک شرکت وارد کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی پس از ارائه مدارک کمپانی اصلی جهت اخذ نمایندگی خارجی، , و تایید آن توسط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی یا انجمن صنفی، ملزم می باشد تا محصول مورد نظر خود را به تفکیک مدل به همراه تمامی مدارک مورد نیاز به اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی ارائه نماید و محصول را به طور کامل معرفی نماید. اثبات این که محصول مورد نظر در تطابق با استانداردهای عمومی و اجباری مربوطه می باشد، بسیار حائز اهمیت است که اثبات آن منوط به ارائه گزارش آزمون های معتبر و گواهینامه های شرکت تامین کننده می باشد. پس ارائه و تایید مدارک کد IRC مختص محصول معرفی شده و شرکت شما صادر میگردد که با استفاده از این کد می توانید ثبت سفارش جهت واردات انجام دهید

لازم به ذکر است به دلیل وجود قوانین داخلی مختلف برای واردات محصولات پزشکی گوناگون، لازم است قبل از اقدام، قوانین مربوط به محصول خود، ممنوعیت ها و مدارک لازم را بررسی نموده و پس از کسب اطمینان از عدم وجود ممنوعیت واردات، اقدام به هرگونه فعالیت نمایید. 

برای اطلاعات بیشتر در زمینه الزامات محصولات مختلف با کارشناسان ما در ارتباط باشید