مسئول فنی کیست

تمدید پروانه تجهیزات پزشکی

بر اساس دستورالعمل صدور و تمدید پروانه ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی، پروانه های تولید 4 ساله صادر میگردد اما این بازه 4 ساله با توجه به محدودیت های پرونده، صلاحدید کارشناس و نواقص احتمالی پرونده تا 6 ماه نیز کاهش میابد. بدیهی است پس از اتمام تاریخ اعتبار پروانه شرکت تولید کننده حق فروش محصول خود و ورود آن به بازار را ندارد. لذا در صورت تمایل به ادامه فعالیت و تولید محصول مورد نظر ضروری است پروانه تولید تمدید شود.

پروسه تمدید پروانه تولید از جهاتی مشابه پروسه تولید می باشد. ضروری است مستندات مربوط به تولید در قالب مورد قبول اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی همچنین مستندات و نواقص پیشین پرونده در مرحله تمدید انجام پذیرد.

برای شروع پروسه تمدید پروانه تولید خود بهتر است دو ماه قبل از پایان تاریخ اعتبار پرونده با کارشناسان ما در ارتباط باشید. ما در تمام مسیر در کنار شما خواهیم بود.